Warunkowy pobyt zwierząt - Golden Tulip Gdańsk Residence | Oferty pobytowe nad morzem w Gdańsku

Warunkowy pobyt zwierząt

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dotyczącym pobytu Twojego zwierzaka w Obiekcie Golden Tulip Gdańsk Residence

 

 1. Pobyt zwierząt na terenie Obiektu wymaga akceptacji Dyrekcji Obiektu, która odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji pobytu. Koniecznym jest podanie gatunku / rasy zwierzęcia.
 2. W pokoju pod opieką właściciela może przebywać maksymalnie 1 zwierzę.
 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na pobyt zwierzęcia, których gatunki / rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 4. Do Obiektu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia oraz aktualne szczepienia i odrobaczenie. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 5. Zwierzę powinno przebywać w pokoju. Poza pokojem zwierzęta akceptowane są w przestrzeni lobby, korytarzu lub windzie, jednakże w takiej sytuacji muszą być wyprowadzane na smyczy i być pod opieką właściciela. W szczególnych przypadkach Obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, przestrzeni konferencyjnych, sali zabaw, siłowni oraz do strefy Wellness.
 6. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Obiektu. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.
 7. Obiekt nie wyraża zgody na wykorzystywanie ręczników lub bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt.
 8. W przypadku zabrudzenia pościeli, materaca, wykładziny lub innego elementu wyposażenia Obiektu, w którym przebywa zwierzę (np. sierść, błoto) lub uszkodzenia, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód, które zostaną wycenione przez Dyrekcję Obiektu. W przypadku zabrudzenia pościeli, materaca, wykładziny lub innego elementu wyposażenia Obiektu, w którym przebywa zwierzę (np. sierść, błoto) lub uszkodzenia, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód, które zostaną wycenione przez Dyrekcję Obiektu zarówno w czasie trwanie pobytu jak i po jego zakończeniu.
 9. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia Obiektu i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia
 10. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi.Zawieszki są dostępne w recepcji Obiektu. Obiekt zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Obiektu w przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.
 11. Sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. Właściciel jest zobowiązany do wskazania dogodnej pory personelowi Obiektu.
 12. Właściciele zwierzęcia są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w Obiekcie i niezakłócania spokoju innym gościom.
 13. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt obwiązującym w Golden Tulip Gdańsk Residence i akceptuje jego zapisy.
 14.  Gość wyraża zgodę na obronę i zwolnienie z opłaty Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. oraz Dyrektora Obiektu Golden Tulip Gdańsk Residence z tytułu wszelkich roszczeń i szkód związanych z pobytem Twojego zwierzaka w Golden Tulip Gdańsk Residence, w tym wszelkich roszczeń stron trzecich.
 15. W przypadku drastycznego lub uporczywego łamania zasad niniejszego Regulaminu Obiekt może rozwiązać z Gościem umowę pobytu bez prawa zwrotu do uiszczonej opłaty za pobyt.

 

Koszt pobytu zwierzaka przy rezerwacjach bezpośrednich w Obiekcie to 100 PLN brutto / za dobę + ewentualne koszty dodatkowe wynikające z powyższego regulaminu.

 

Regulamin pobytu warunkowego zwierząt w Golden Tulip Gdańsk

Golden Tulip Gdańsk Residence - trip advisor icon
Golden Tulip Gdańsk Residence - facebook icon
Golden Tulip Gdańsk Residence - instagram